مقالات

مطالعه¬ی وضعیت ژئواستاتیکی نیترات با استفاده از GIS در آب¬های زیرزمینی دشت گلگیر واقع در جنوب¬شرق شهرستان مسجدسلیمان

فاطمه امیری، مهسا اشرفی بیرگانی، امین احمدی  ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مطالعه¬ی وضعیت ژئواستاتیکی نیترات با استفاده از GIS در آب¬های زیرزمینی دشت گلگیر واقع در جنوب¬شرق شهرستان مسجدسلیمان
منطقه مورد مطالعه در 90 کیلومتری شمال¬شرق اهواز و 20 کیلومتری جنوب¬غربی مسجدسلیمان واقع شده است. آمارهای بلند مدت ایستگاه های هواشناسی منطقه نشان می دهد که؛ این منطقه با متوسط بارش سالانه 8/464 میلی¬متر، متوسط درجه حرارت سالانه 3/25 درجه سانتی¬گراد و رطوبت نسبی سالانه 29 درصد، طبق طبقه بندی دمارتن، منطقه دارای اقلیم نیمه خشک است. بیشتر بارندگی های منطقه در فصل زمستان رخ می دهد. سازندهایی که در این منطقه رخنمون دارند به ترتیب سن از قدیم به جدید به ترتیب شامل رسوبات عهد حاضر، سازند ماسه سنگی – مارنی آغاجاری، سازندهای آهکی – مارنی میشان، سازند گچساران، سازند آهکی آسماری می باشند. چاه¬ها عمده ترین منابع تأمین کننده آب منطقه می باشند. در این مقاله به منظور بررسی آبخوان دشت گلگیر، در محیط GIS مراحل آماده سازی نقشه های معیار، وزن دهی و تلفیق آن ها انجام شد، تهیه این نقشه ها با استفاده از بسته نرم افزاری Arc GIS 9.2 و مدل سازی فازی به وسیله نرم افزار MATLAB صورت گرفت. جهت اجرای مدل هم پوشانی - شاخص نرم افزار Arc GIS انتخاب گردیده است. برای تلفیق فازی، با توجه به توانمندی بالای نرم افزار MATLAB در کار با داده های رستری به صورت ماتریس، و امکان برنامه نویسی ساده در آن و نیز از نرم افزار PCI Geomatica استفاده می شود. در نهایت هشت نقشه آسیب پذیری ذاتی به دست می آید که برای هر نقشه آسیب پذیری، همبستگی بین شاخص آسیب پذیری و غلظت نیترات محاسبه گردیده است. این همبستگی توسط ضریب همبستگی اسپیرمن تعیین می شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ مرداد ۱۴۰۰