• معرفی استان
  • شعار سال۱۴۰۰

رویدادها

تجلیل از بانوان آبفا خوزستان به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر
تجلیل از بانوان آبفا خوزستان به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر
تجلیل از بانوان آبفا خوزستان به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​  کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​ کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​ کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
نگارخانه آبفا کشور استانداری