• سال جهش تولید
  • معرفی استان
  • ایزو

رویدادها

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​  کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​ کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ​ کارشناس بخش تحقیقات شرکت آبفا خوزستان تجلیل شد
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
تقدیر از کتابدار و مسئول کتابخانه شرکت آبفا خوزستان
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
مریم احمدی بانوی همکار در سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دو و میدانی خواهران وزارت نیرو با حضور در تیم صنعت آب و برق خوزستان موفق به کسب مقام دوم تیمی شد.
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
مریم احمدی بانوی همکار در سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دو و میدانی خواهران وزارت نیرو با حضور در تیم صنعت آب و برق خوزستان موفق به کسب مقام دوم تیمی شد.
نگارخانه آبفا کشور استانداری