• سال جهش تولید
  • معرفی استان

رویدادها

کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
کتاب خدمات امور مشترکین در شرکت های آب و فاضلاب شهری به چاپ رسید
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
مراسم بزرگداشت مقام زن در شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
مریم احمدی بانوی همکار در سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دو و میدانی خواهران وزارت نیرو با حضور در تیم صنعت آب و برق خوزستان موفق به کسب مقام دوم تیمی شد.
کسب مقام قهرمانی بانوی همکار در مسابقات دو و میدانی خواهران
مریم احمدی بانوی همکار در سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دو و میدانی خواهران وزارت نیرو با حضور در تیم صنعت آب و برق خوزستان موفق به کسب مقام دوم تیمی شد.
تجلیل از بانوان شاغل شرکت آبفا خوزستان
تجلیل از بانوان شاغل شرکت آبفا خوزستان
تجلیل از بانوان شاغل شرکت آبفا خوزستان
برگزاری سمینار نقش زنان در مدیریت استرس و برقراری ارتباط مؤثر در خانواده
برگزاری سمینار نقش زنان در مدیریت استرس و برقراری ارتباط مؤثر در خانواده
برگزاری سمینار نقش زنان در مدیریت استرس و برقراری ارتباط مؤثر در خانواده
نگارخانه آبفا کشور استانداری