چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

پیشینه

پیشینه

با فعال شدن امور زنان وزارت نیرو در سال 1381شرکت آب و فاضلاب خوزستان  نماینده خود را به طور رسمی معرفی نمود. با تبیین آیین نامه امور زنان در سال 1383، عنوان نماینده مدیر عامل در امور زنان به مشاور مدیر عامل در امور زنان  تغییرکرد . سپس در سال 1395مشاور مدیر عامل درامور بانوان به مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده تغییر ماهیت داد.

از سال 1381 تا سال 1397 فعالیت مشاور امور زنان و خانواده  در راستای بهبود وضعیت بانوان شرکت آبفا خوزستان با توجه به آیین نامه وزارت نیرو اجرایی شد.

معرفی مشاوران

سرکار خانم میترا عباسوند 

مدت فعالیت :  1382  تا 1397  

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت محیط زیست

سوابق شغلی :

مدیر دفتر تشکیلات  ومنابع انسانی -83

نماینده مدیر عامل در امور زنان سال 84-82

مشاور مدیر عامل در امور زنان95-84

مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده 97-95

سرپرست امور کارکنان و رفاه 95-96

عضویت در کمیته های استانی:

کمیته آموزش آبفا کشور از بدو تاسیس تا سال 1395

کمیته خصوصی سازی ساختار سازمانی

شورای فرهنگی

کمیته صیانت از حقوق شهروندی

کمیته تشکیلات و روشها

سر کار خانم لیلا حمید

 آغاز فعالیت دی ماه 1398

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی

سوابق شغلی :

کارشناس روابط عمومی ( آبفا کشور 1374-1377 )(آبفا خوزستان 1377- 1399 )

مسئول روابط عمومی آبفا ماهشهر 1385 ( فروردین-خرداد)

مسئول روابط عمومی آبفا بندر امام (1385-1390 )

مسئول امور اداری آبفا بندر امام (1387-1390 )

دبیر کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان(1392-1394)

بازرس طرح تکریم آبفا خوزستان(1394- 1395)

عضو شورای فرهنگی