یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاورین دستگاههای اجرایی استان از تصفیه خانه آب شهید محمدی اهواز

بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاورین دستگاههای اجرایی استان از تصفیه خانه آب شهید محمدی اهوازانه جدید

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاورین دستگاههای اجرایی استان از تصفیه خانه آب شهید محمدی اهواز

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

بازدید تصفیه خانه

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاورین دستگاههای اجرایی استان از تصفیه خانه آب شهید محمدی اهواز

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.